Kostas, 47

To configure subtitles on the player, select the  button and then select the   button

In their own words

Credits

Concept – Editing: Lefteris Fylaktos

Editorial Supervision: Dafni Scaglioni

Web Design: Gerasimos Kourouklis, Mary Stathopoulou

Graphic Design: Manolis Kamaritis, Ifigenia Iliadou

Music: Chris Zabriskie, Kai Engel (Free Music Archive)

Special thanks to the SHEDIA staff:
Christos Alefandis, Emilia Douka, Korina Primikiriou, Dora Maslintsi

Special thanks for the use of photographs taken by:
Yiannis Zindrilis, Yorgos Vitsaropoulos, Katerina Tsakiri