Η διεθνής ερευνητική αποστολή QB50 περιλαμβάνει 50 δορυφόρους (CubeSats) που έχουν ως σκοπό τη συλλογή δεδομένων και σημαντικών στοιχείων για τη θερμόσφαιρα, το κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας (90–350 km).

Την πρωτοβουλία αλλά και το συντονισμό του Project ανέλαβε το Ινστιτούτο Von Karman και το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέρος του προγράμματος FP7 (7th framework programme).

Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα το 2012. Τον Σεπτέμβριο του 2015 το Libre Space Foundation ξεκίνησε να εμπλέκεται συμβουλευτικά στο πρόγραμμα του δορυφόρου, καταλήγοντας τον Φεβρουάριο του 2015 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Η συνεργασία και η συγχρηματοδότηση του UPSat Project έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην τροποποίηση, ολοκλήρωση και εν τέλει παράδοση του δορυφόρου. Ο UPSat παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2016, στις εγκαταστάσεις της Innovative Solutions In Space στην Ολλανδία.

Στο πρόγραμμα QB50 η Ελλάδα έχει δύο συμμετοχές. Εκτός από τον δορυφόρο UPSat του Πανεπιστημίου της Πάτρας και της Libre Space Foundation, στο διάστημα θα πετάξει και ο δορυφόρος DUTHSat από το Πανεπιστήμιο της Θράκης.

list-Greece

Κείμενα/Έρευνα: Μαρία Τσίρου.