Η στρατιωτική θητεία  στην Β. Κορέα είναι υποχρεωτική για τους άνδρες και διαρκεί 10 χρόνια ενώ για τις γυναίκες διαρκεί 7 χρόνια χωρίς να είναι υποχρεωτική, αν και δεν αποκλείεται να αλλάξει και για τις γυναίκες το καθεστώς. Οι πολίτες δεν τον αντιμετωπίζουν σαν ΄΄αγκαρία΄΄ όπως συμβαίνει στην χώρα μας. Έχουν καλλιεργημένο ένα βαθύ και έντονο αίσθημα πατριωτισμού που σε κάποιες περιπτώσεις πλησιάζει πολύ αυτό του εθνικισμού. Για πολλούς Βορειοκορεάτες ο στρατός αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να υπάρξει κάποια ανέλιξη στη ζωή τους και να μην παραμείνουν απλοί εργάτες. Αν δηλαδή κάποιος δεν περάσει στο πανεπιστήμιο , ο στρατός αποτελεί για αυτόν ένα παραθυράκι για να ανέλθει στις διάφορες βαθμίδες του στρατού ή ακόμα και να βρει κάποια διασύνδεση με το κόμμα.

Αν και η ιστορία θέλει τις μανάδες να κλαίνε  όταν κάνουν αγόρια γιατί θα τα αποχωριστούν λόγω της στρατιωτικής θητείας και μάλιστα με το ενδεχόμενο ο αποχαιρετισμός αυτός να είναι και μόνιμος, υπάρχει και η άλλη όψη. Οι άνδρες άνω των 28 χρονών δεν γίνονται δεκτοί από τον στρατό , έτσι κάποιος που σπουδάζει για παράδειγμα για πολλά χρόνια ενδέχεται και να μην πάει καθόλου να υπηρετήσει ή να πάει στο στρατό για λίγο χρονικό διάστημα . αφού θα έχει ολοκληρώσει  τις σπουδές του. Βέβαια  όταν τελικά κάποιος καταταγεί στο στρατό , δεν έχει επαφές με την οικογένεια του εκτός αν συντρέξει λόγος θανάτου.

Μαίρη Μονιάκη.